SJP

Inschrijven Trainingen

Foto’s

Agenda

Orweja reglement

Instructeurs

Huishoudelijk reglement

Trainingen

Zelfopleiding Jachthonden

Home

Jachthondengroep
regio Gouda

Orweja reglement

“Het rode Boekje”

Contact

Links

Tekstvak: MAP

ORWEJA staat voor Organisatie Wedstrijdwezen Jachthonden. Het is een samenwerkingsverband tussen de Koninklijke Jagers vereniging en de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied.

 

De ORWEJA bestaat uit de Commissie Jachthonden (CJ) ingesteld door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied (RvB) en de Koninklijke Jagers Vereniging . Deze commissie is belast met de zorg voor het goed functioneren van het wedstrijdwezen voor jachthonden, inbegrepen jachthondenproeven. De commissie houdt zich bezig met het vaststellen van reglementen, het regelen van de opleiding en het examen van jachthonden keurmeesters. De samenstelling, de taak, werkwijze en verantwoordingsplicht van deze commissie is geregeld in de Instructie ORWEJA.

Orweja heeft ook een eigen site : www.orweja.nl

Hier kunt u het reglement openen of opslaan. (let op: bij het openen verlaat u onze site)